OTOGAZ

OTOGAZ

Firmamız güvencesiyle oto gaz istasyonlarının anahtar teslimi kurulumu standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Tesis kurulumu kapsamı ;
TANK ( yer altı / yer üstü ) m3
DİSPENSER ( tekli / çiftli )
POMPA ( yer altı / yer üstü )
MEKANİK TESİSATI
ELEKTRİK TESİSATI
%80 DOLULUK SEVİYE KONTROLÜ
KANOPY
FİYAT PANOSU
TOTEM
PARATONER

A-) FİRMAMIZ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER:

 •     Sistem için gerekli olan LPG stok tankının, dispenser'inin ve ilgili malzemelerin temini,
 •     Sistemi, TSE standartlarına uygun montaj ve test edilerek çalışır hale getirilmesi,
 •     Sistemin, standartlarda öngörülen zamanlarda periyodik bakımını bir yıl süreyle bedelsiz ve takip eden yıllarda ise bedeli mukabilinde yapılması,
 •     Bayi'nin haber vermesi durumunda LPG OTOGAZ tankına ikmalinin yapılması,


B-) BAYİ (İŞLETMECİ)' NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 •     TSE standartlarına göre tank sahasının ve dispenser'in konulacağı alanın tahsis edilmesi.
 •     Tank yeri ve boru kanallarının hafriyatı, dolgusu, tank temel betonu, kanopy temel betonu, dispenser adası iç betonu ve üstünün seramik kaplaması ve çevre düzenlemesi.
 •     Montaj süresince kullanılacak elektrik ve suyun temin edilmesi ve çevre düzenlemesi.
 •     LPG sisteminin korunması ve standartlara uygun tedbirlerin alınması.
 •     TS gereği 2 adet 6 kg. kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpünün temini,
 •     Kullanım talimatı dışında, müdahale gerektiğinde , durumu firmamıza bildirmesi.
 •     Gerekli izinlerin, ilgili mercilerden alınması.