HİZMET ANLAYIŞI

HİZMET ANLAYIŞI

LPG DENİLİNCE AKLA GELEN TEK MARKA

LPG'nin temini, depolanması, dolumu, dağıtılması, satışı, satış sonrası hizmetlerinde;

  • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Topluma ve çevreye saygılı şekilde çalışmak,
  • Tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmak..

Ahlak

Yasalar, genel ahlak kurallari ve kurumsal çıkarlarımız doğrultusunda her zaman dürüst davranmak.

Sorumluluk

Yaptığımız işlerde konuyu ve etkilerini bütünüyle görmek, insiyatif almak ve sonuçlarını üstlenmek.

Adalet

İnsanlara eşit değil, hal ettikleri gibi adil davranmak.

Kararlılık

Kurumsal hedeflere odaklanmış bir şekilde sonuca ve amaca yönelik davranabilmek. Gereken kararları sürüncemede bırakmamak.

Değer bilme ve saygı

İnsan ve emek kıymetini bilerek, geleceğin geçmişten geldiğini unutmamak.

Olgunluk ve alçakgönüllülük

Hatalarımızı ve ihmallerimizi kabul edebilmek, öğrenmeye ve öğretmeye açık, azimli ve önyargısız olmak.

Olumlu yaklaşım

Sorunları fırsata dönüştürebilmek ve çözüme taşıyabilmek

Özgüven

Gerçekçi, tutarli ve dengeli bir yaklaşım içinde ortak gücümüze inanmak.

Takım çalışması

İşbirliği yapmak, bilgiyi paylaşmak, herkesin kendisine özgü beceri ve bilgisine güvenmek.

Daha Yüksek Performans İçin ANTGAZ Size Yeter