LPG NEDİR?

LPG NEDİR?

UYARI ! EMNİYET BANTLI OLMAYAN TÜPLERİ KULLANMAYINIZ!

LPG Nedir?

 • Sıvılaştırılmış petrol gazlan, (LPG) petrolün damıtılması ve parçalanması sırasında elde edilen ve sonradan basınç altında sıvılaştırılan, başlıca propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların bir karışımıdır.
 • LPG renksiz, kokusuz ve havadan ağır yanıcı bir gazdır. Bir sızıntı halinde hemen anlaşılması için özellikle kokulandırılmıştır.
 • LPG, "TS 55" ve "TS 5306" standartlarına uygun tüplerle, 2-12-24 ve 45 kg'lık olarak tüketicilerin kullanımına sunulmaktadır.

(LPG) GAZ KAÇAĞI HİSSEDİLDİĞİNDE

 • Elektrik anahtarı ile oynamayınız.
 • Kıvılcım çıkartıcı hareketlerden kaçınınız.
 • Kapı ve pencereleri açarak bulunduğunuz ortamı havalandırınız.
 • Zemin, çukur ve kuytu yerlere çöken LPG'yi süpürerek açık havaya atınız.
 • LPG tüpünü aldığınız yetkili bayiyi çağırınız.
 • Detandörü tüpten ayırıp tüpün valfini kapatarak, hemen açık havaya çıkartınız.
 • LPG'yi teneffüs etmekten kaçınınız.
 • LPG'nin uzun süre teneffüs edilmesi ağızda ve boğazda yanma, öksürük, mide bulantısı, baş ağrısı veya baş dönmesi karın ağrısı, kusma, yüz kızarması ve burun akması gibi belirtiler gösterir.
 • LPG ile çalışan şofben vb. cihazlarınızı, ortamdaki oksijeni azaltıp havasızlıktan ölüme sebebiyet verebileceği için bacaya bağlamadan kullanmayınız.
 • Herhangi bir nedenle LPG'den etkilenme belirtileri gösteren kişiyi hemen o mekandan çıkarınız. Eğer çıkarılamıyorsa, bulunduğu yerde suni teneffüs yapıp doktora başvurunuz.
 • Ciddi cilt yanıklarına sebep olabilecek LPG'yi kesinlikle cildinize temas ettirmeyiniz. Böyle durumlarda derhal doktora başvurunuz.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) tüpleri kullanırken veya değiştirirken dikkat edilmesi gereken kurallar...

 • LPG tüplerinizi yetkili Antgaz bayilerinden alınız ve değişimini bayinize yaptırınız.
 • TM standartlarına uygun imal edilmiş, TS 55 - EN 1442 işaretli ve ISO 9002 normlarına uygun imal edilmiş, periyodik kontrolü yapılmış Antgaz markası taşıyan LPG tüplerini tercih ediniz.
 • Emniyet bantı olmayan uzun ve şişman tüpleri almayınız ve kullanmayınız.
 • Mavi plastik kapakçığı olmayan kamping tüplerini almayınız ve kullanmayınız.
 • LPG tüpünüzün passız, hasarsız ve çatlaksız olmasına dikkat ediniz.
 • LPG tüplerinin tüketim yerine götürülmesi ve cihazlara bağlanması işlemlerini mutlaka yetkili Antgaz bayisine yaptırınız.
 • LPG tüpü değişiminde, dolu LPG tüpünün kör tapasını sökmeden valfinin kapalı durumda olduğunu kontrol ediniz. Açıksa mutlaka kapatınız.
 • Her LPG tüpü değişiminde contayı da yenisiyle değiştiriniz ve çıkardığınız contayı kesinlikle bir daha kullanmayınız.
 • Tüplerinizin hortumu ve detandörü TSE'ye uygun olmalıdır.
 • Tüplerinizin hortum uzunluğunun 150 cm'yi aşmamasına dikkat ediniz.
 • Tüpleriniz ile kullanacağınız cihazlar arasındaki hortum bağlantı yerlerinde kelepçe bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
 • Tüplerinizin bağlantılarında kontrol köpüğü veya sabun köpüğü ile kaçak kontrolü yapınız, kibrit, çakmak ya da benzeri açık alevle kontrol yapmayınız.
 • Tüplerinizi fırın ve ocak gibi cihazların seviyesinden daha aşağıda dik olarak kullanınız ve daima dik tutunuz. Kullanılan veya yedek LPG tüpleriniz dolap içerisinde bulunuyorsa, dolap altlarına havalandırma delikleri açınız. Yedek tüpünüzü kullanılan tüpün yanında bulundurmayınız. LPG tüpünün bağlı olduğu ocağın altında veya yakınında kolayca yanabilen ve tutuşabilen kağıt, naylon, plastik, tül perde v.b. maddeler bulundurmayınız.
 • Tüplerinizi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız, kalorifer radyatörlerinden en az 1 metre ve soba gibi ısıtıcılardan en az 4 metre uzakta bulundurunuz. Tüplerinizin üzerini herhangi bir eşya ile örtmeyiniz.
 • Tüplerinizi çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
 • Tüplerinizi zemin altı bodrum katlarında, merdiven altlarında kullanmayınız. Tüplerinizi kullandığınız fırın ve ocakgibi cihazlarınız, az havalanan küçük hacimli yerlerde bulunuyorsa, ortamı sık sık havalandırınız.
 • Aşırı hava akımı ve yemek taşmaları cihaz alevini söndürerek gaz birikmesine sebep olur. Böyle bir durumla karşılaştığınızda önce vanayı kapatınız, sonra pencere, kapı ve bunun gibi yerleri açarak odayı havalandırınız ve biriken gazların dışarıya çıkmasını sağlayınız. Bunları yapmadan cihazı kesinlikle kullanmayınız.
 • Yanan kamping tüpü üzerine çapı 20 cm'den büyük kazan, tencere vb. Kaplar koymayınız.
 • Tüplerinizi kullanmadığınızda detandör ve / veya valfını kapatınız.
 • Yatmadan önce LPG tüplerini ve bunlarla birlikte kullanılan cihazları uyuduğunuz yerden çıkartınız. Borusuz soba, kamping lamba ve sobalarınızı uyumadan önce söndürünüz. Bitmiş olan tüpün valfını kapatınız.
 • Bitmiş olan tüpe bağlı detandörü kapalı konuma getiriniz. Yüksek debili ayarlı regülatör kullanılıyorsa -O- konumuna getiriniz.
 • Tehlike durumunda hemen bayinize haber veriniz.